Algemene Huurvoorwaarden - Auto-huren-suriname.com

Huur

Algemene huurvoorwaarden. Tenzij anders wordt overeengekomen, dient betaling van de huur per bank of contant te geschieden in EUR. De vooruitbetaling van de borg en de huur strekt tot de betaling van het verschuldigde huurbedrag, tot vergoeding van het eigen risico en tot betaling van alle gemaakte kosten waartoe de huurder gehouden is. De borg ter zake van het eigen risico wordt pas verrekend zodra het voertuig is teruggebracht bij de verhuurder.

De data die zijn vastgelegd bij de definitieve reservering zijn bindend. De huurder verplicht zich het afgesproken aantal huurdagen te betalen, ook al wordt de auto later in gebruik genomen of eerder ingeleverd. De autohuur is per dag (24 uur). Indien de auto wordt ingeleverd op andere locatie dan afgesproken, worden de ophaalkosten- en vervoerskosten van de auto naar locatie Leiding 10A te Wanica volledig in rekening gebracht bij de huurder.

Borg en verzekering

De auto is goed verzekerd. Bij kosten aan de huurauto, voortvloeiend uit een ongeluk, aanrijding, diefstal, inbraak of vernieling, wordt een eigen risico van €250,- verhaald op de huurder, die verhuurder ter zake vrijwaart.

Betreffende schade aan derden, die door verzekeraar op grond van de wet wordt vergoed, doch waarvan krachtens de polisvoorwaarden geen dekking is: dit doet zich voor indien bestuurder onder invloed is van alcohol of drugs ten tijde van het ontstaan van de schade, in dit geval zal de schade volledig op de huurder worden verhaald. Schade ontstaan zonder medeweten van de huurder is ook voor rekening van de huurder.

De huurder dient vooraf een borg van €250,- te voldoen. De borg kan nooit worden gebruikt als vooruitbetaling van de huur of worden aangesproken voor het dekken van enige andere kosten, anders dan waarvoor de borg bedoeld is.

Het eigen risico van €250,- is per schadegeval. Indien de borg wordt aangesproken voordat de afgesproken huurtermijn ten einde is, dient de borg onmiddellijk te worden aangevuld tot €250,-.

Algemeen

Alleen diegenen die op het huurcontract vermeld staan met naam en rijbewijsnummer mogen de auto besturen. De huurder vrijwaart de verhuurder voor alle schade van en aan inzittenden of derden waarvoor bestuurder aansprakelijk mocht zijn.

Gedurende de tijd dat huurder over het voertuig beschikt, zijn kosten aan het voertuig verbonden, zoals motorbrandstof en parkeergeld, voor rekening van huurder.

De huurder vrijwaart de verhuurder voor alle boetes die aan verhuurder worden opgelegd gedurende de huurtijd voor de bestuurder en/of inzittende gepleegde strafbare feiten.

De huurder dient ervoor te zorgen dat geregeld het water- en oliepeil alsmede de bandenspanning worden gecontroleerd. Bij schade door nalatigheid hiervan, worden kosten verhaald op de huurder. Een lekke band en schade aan de banden zijn voor rekening huurder. Hiervoor kan huurder terecht bij een ‘tire-repair-shop’.

Het verwisselen en repareren van een band of vervangen van een band indien de band niet gerepareerd kan worden dient door huurder zelf geregeld en betaald te worden. Huurder dient verhuurder direct op de hoogte te stellen indien werkzaamheden zijn uitgevoerd aan de banden. Indien het voertuig wordt teruggebracht met een lekke (reserve) band, worden hiervoor kosten in rekening gebracht.

Huurder heeft, indien verder rijden met het gehuurde voertuig onmogelijk is, ten gevolge van een defect aan het voertuig, alleen recht op vervangend vervoer indien er binnen het bedrijf een andere auto beschikbaar is. Andere kosten of (gevolg) schade worden niet vergoed. In alle andere gevallen waarbij verder rijden onmogelijk is heeft de huurder geen recht op vervangend vervoer. Voor schade aan lading, hoe dan ook ontstaan, is verhuurder nimmer aansprakelijk. De huurder heeft recht op vervangend vervoer (indien bij het bedrijf beschikbaar), indien huurder niet schuldig is bevonden in geval van een aanrijding.

Huurder verklaart, behoudens tegenbewijs, het voertuig zonder zichtbare gebreken en/of beschadigingen te hebben ontvangen, tenzij in de schadenregistratie anders is aangegeven. In geval van een defect aan het voertuig / interieur en/of schade, overkomen aan of veroorzaakt met het gehuurde voertuig, is de huurder verplicht de verhuurder hiervan onmiddellijk in kennis te stellen.

Huurder verplicht zich het voertuig niet te zullen (doen) overbelasten met passagiers, bagage of lading. Bij de pomp moet unleaded benzine worden getankt. Bij aflevering van het voertuig dient de auto dezelfde tankinhoud te hebben als bij ontvangst. Kosten voorkomend uit verkeerd gebruik brandstof zijn volledig voor rekening huurder.

De auto dient in dezelfde staat te worden ingeleverd, inclusief accessores, reserveband en gereedschap. De auto dient schoongemaakt te worden geretourneerd (buiten en binnen). Indien verhuurder dit noodzakelijk acht kunnen schoonmaakkosten in rekening worden gebracht.

De auto is verzekerd voor gebruik op de openbare weg. Schade en vervuiling door off-road gebruik van het voertuig vallen altijd en volledig ten laste van de huurder en zal ten minste de volledige borg worden ingehouden. Wanneer uit onderzoek blijkt dat de schade hoger is dan de borg, zal navordering plaatsvinden.

Laat geen eigendommen achter in de auto. Dit voorkomt schade aan de auto en diefstal van spullen. De verhuurder is niet verantwoordelijk voor bezittingen die worden achtergelaten in de auto. Bij beschadigingen en glasschade en daardoor het verlies van huurdagen voor reparatie geldt geen recht op vervangend vervoer. Bij schade aan de auto waarvoor de borg wordt aangesproken, blijft de borgsom onder beheer van verhuurder totdat de schade is voldaan.

De huurder is volledig aansprakelijk voor de schade die veroorzaakt is door het negeren van waarschuwingslampjes en temperatuurmeters op het dashboard en schade veroorzaakt met opzet, voorwaardelijke opzet of met goedvinden van de verhuurder. Het is ten strengste verboden modificaties of reparaties uit te (laten) voeren zonder toestemming van de verhuurder. Bij onbeheerd achterlaten van de auto dient de huurder de sleutel te verwijderen en de auto af te sluiten.

Roken in het voertuig is verboden. Pechservice: indien de huurauto door een technisch mankement niet bruikbaar is levert de verhuurder binnen 48 uur vervangend vervoer, mits er op dat moment een leenauto beschikbaar is. De huurauto wordt door verhuurder bij huurder opgehaald en zal zo spoedig mogelijk zonder kosten voor huurder worden gerepareerd.

Neem contact op

Wil je meer informatie ontvangen over één van de huurauto’s of een reservering aanvragen voor een bepaalde periode?

Jouw mail  beantwoorden wij op werkdagen binnen 24 uur.

InterWens
Auto-huren-suriname.com
Leiding 10A Paramaribo – Wanica (SR)
Veerse Meer 71 Hoofddorp (NL)
Kvk: 57752443

suriname@interwens.nl

0637207218

© Copyright 2022 - Auto-huren-suiname.com - Powered by ADW Internetmarketing.nl - Linkbuilding specialist InterWens